Bình chọn thí sinh được yêu thích nhất?

9e3bba6da1e199295160814eca061e4a
 • 3f93da36e4dcc70910e18ac429cf2a3c
  1
  6% (126 votes)
  10. SBD 48: ĐỖ THỊ THANH MAI - D21A1
 • 648b9906a614a4bb30c20591243c65ec
  2
  5.71% (120 votes)
  4. SBD 23: NGÔ CÔNG PHI - D20B2
 • 1f9ffafcc4c0bbc70331f044b842b7fc
  3
  5.57% (117 votes)
  8. SBD 36: NÔNG THỊ THANH THÙY - DT16
 • F0d0b070be593820651230120b0374be
  4
  5.52% (116 votes)
  7. SBD 31: NGUYỄN ĐÌNH LUÂN - D20B2
 • B241da9913cc47a13520f344e699f661
  5
  5.38% (113 votes)
  12. SBD 62: H’ REN NIÊ - DT15
 • Cf5793938b321b67b3b667655b375703
  6
  5.29% (111 votes)
  5. SBD 25: NGUYỄN THẾ VINH - D20C2
 • 57accffef4bf7c4763a2013c9ffbe06f
  7
  5.14% (108 votes)
  18. SBD 85: NGUYỄN TUẤN NGÔ - D20C1
 • Eb935669c45405844c35aafbd5fe43d7
  8
  5% (105 votes)
  6. SBD 26: TRẦN THỊ THU TRANG - D22A2
 • 564ff00abe4e4450e612ece913abae11
  9
  4.95% (104 votes)
  20. SBD 91: PHÙNG HỮU THỌ - D19A1
 • 9876c9a3f300f29c8ee619765c1ad768
  10
  4.9% (103 votes)
  9. SBD 44: VÕ THỊ BÍCH PHƯƠNG - D21D
 • 3962e39925f070cfbba6b535fe9098da
  11
  4.9% (103 votes)
  13. SBD 65: NGUYỄN VĂN VIỆT - D20B1
 • D19c0bad6130a2b22e2afd58cb4d667f
  12
  4.9% (103 votes)
  17. SBD 80: TRẦN LÊ MAI KHANH - D19D
 • 3ff382cb4caa8efd434d86091a369356
  13
  4.86% (102 votes)
  19. SBD 90: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - D19D
 • Db3a17f7bcac837ecc1fe2bc630a5473
  14
  4.81% (101 votes)
  2. SBD 15: VÕ VIẾT PHƯỚC - D20D
 • 85b6f89b41cae26786ac72365fff771b
  15
  4.76% (100 votes)
  3. SBD 16: TRẦN HỒNG NHUNG - D19D
 • D313920de74f75604d2d60fd26c58558
  16
  4.57% (96 votes)
  11. SBD 61: TRẦN MINH THÀNH - D22C3
 • 6ecfd92ad9f003e6184b51310f5df499
  17
  4.57% (96 votes)
  14. SBD 70: NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG - D21A2
 • 3d8e16cd40df0ddcb466d1a9cd96ddef
  18
  4.57% (96 votes)
  16. SBD 79: NGUYỄN QUANG PHÚ - D21A2
 • B89c4cc90e26a826ef04a7adfea8c40d
  19
  4.43% (93 votes)
  15. SBD 77: LƯU ĐĂNG NHẬT NAM - D21C1
 • 2de40e0d504f583cda7465979f958a98
  20
  4.14% (87 votes)
  1. SBD 04: NGUYỄN THỊ DUNG BÉ - LTT3C

Leave comment

There's no comments yet, why not be the first?