Bạn thấy trang web này thế nào?

 • 1
  28.96% (442 votes)
  Đẹp
 • 2
  24.18% (369 votes)
  Xấu òm
 • 3
  23.59% (360 votes)
  Đơn điệu
 • 4
  23.26% (355 votes)
  Bình thường

Leave comment

Comments

 1. Phan Xuân Chiến said on Feb 28 2016, 05:02 AM:

  Tôi ủng hộ trang web của bạn tôi: Nguyễn Thị Phương Anh Rất đẹp.

 2. Chiến said on Feb 28 2016, 05:02 AM:

  Đẹp