Bạn thấy trang web này thế nào?

 • 1
  28.86% (452 votes)
  Đẹp
 • 2
  24.2% (379 votes)
  Xấu òm
 • 3
  23.63% (370 votes)
  Đơn điệu
 • 4
  23.31% (365 votes)
  Bình thường

Leave comment

Comments

 1. Phan Xuân Chiến said on Feb 28 2016, 05:02 AM:

  Tôi ủng hộ trang web của bạn tôi: Nguyễn Thị Phương Anh Rất đẹp.

 2. Chiến said on Feb 28 2016, 05:02 AM:

  Đẹp